Statoil ville spare nær 170 millioner kroner på nattarbeid på Gina Krog-plattformen, men Petroleumstilsynet (Ptil) sa nei. Statoil mener riskoen er «neglisjerbar», og får medhold i departementet.

Nattarbeidet er nødvendig i forbindelse med oppkopling av Gina Krog-plattformen på feltet, mener Statoil. Å gjøre arbeidet på dagtid koster Statoil nærheten av 170 millioner kroner ekstra, har pressetalsmann Morten Eek i Statoil uttalt til Teknisk Ukeblad.

Ptil overstyrt av departementet

4. januar sa Petroleumstilsynet likevel nei til å gi Statoil unntak for reglene om nattarbeid. Begrunnelsen er økt risiko, skriver Aftenbladet.

«Safe og Lederne vil berømme Ptil for å fastholde regelverket og støtter tilsynets beslutning. Vi oppfordrer Gina Krog til å respektere avslaget og for fremtiden forholde seg til de rammer regelverket gir,» uttalte fagforeningene Safe og Lederne i etterkant.

Men gleden ble kortvarig. Statoil klaget Petroleumtilsynets avgjørelse inn for arbeids- og sosialdepartementet. Svaret kom rett før helgen.

«Når det gjelder risikoen knyttet til den aktuelle boringen begrenset til formasjoner over reservoaret, har Statoil vurdert at risikoen for å få hydrokarboner til overflaten er «neglisjerbar». Denne konklusjonen er basert på en studie selskapet har gjennomført. Petroleumstilsynet deler ikke Statoils oppfatning fullt ut på dette punktet, men er enig i at risikoen er liten,» skriver departementet i sin begrunnelse.

– Svekker Ptils autoritet

Nå har Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen henvendt seg til både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og olje- og energiminister Terje Søviknes med sin bekymring om det han mener er undergraving av Ptils autoritet.

– Avslaget kom dagen etter Ptils store konferanse der Ptil-direktør Anne Myhrvold krevde at petroleumsnæringen måtte få sikkerhetsutviklingen tilbake på rett spor og sa at ord måtte bli til handling. Slik svekker departementet effektivt autoriteten og respekten til Ptil i det viktige arbeidet de gjør, sier Ingvartsen på fagforeningens egne nettsider.

Les hele saken på aftenbladet.no (abo.).