Statoil har utsatt Johan Castberg-utbyggingen og jobber hardt for å kutte kostnadene for prosjektet. Ett av tiltakene kan bli å bygge en produksjonsplattform eller flyter etter DNV GL- og ikke Norsok-standard.

Det kommer frem i dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

Statoil har bedt Petroleumstilsynet om å vurdere muligheten for å få en slik innretning godkjent for bruk på norsk sokkel. Og svaret er oppløftende:

«Det er vår oppfatning at Statoils valg av alternative løsninger som beskrevet for Johan Castberg vil kunne oppfylle regelverkets krav», skriver Ptil i sitt svarbrev.

– Det vurderes ulike gjennomføringsmodeller, blant annet ved bruk av klassing for maritime systemer, der det kan være aktuelt, for å forbedre lønnsomheten i prosjektet. Rettighetshaverne i Johan Castberg-, Snorre- og Trestakk-lisensene besluttet tidligere i år å bruke mer tid på prosjektene for å finne gode og robuste utbyggingsløsninger, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.

Godt nok
Ifølge bransjekilder Offshore.no har vært i kontakt med representerer DNV GL-standardene i større grad et godt-nok-nivå. Mens Norsok-standarder på funksjonelt nivå åpner for mer prosjektspesifikke krav. Det gir rom for betydelige kostnadsbesparelser.

Planen er fortsatt å ta en beslutning om videreføring, inkludert konseptvalg, i andre halvår 2016, med forventet investeringsbeslutning i 2017.

Under seminaret «Olje og jazz» opplyste Statoil at man allerede har kuttet 30 prosent av kostnadene for den planlagte utbyggingen.

Les også: Derfor er det fornuftig å bremse Castberg

Velger billigløsning
Da lisensen offentliggjorde sitt utredningsprogram i februar 2013, var intensjonen å bygge ut feltet med flyter, undervannsbrønner og rørledning til en landbasert oljeterminal. Den gang var investeringskostnadene beregnet til mellom 80 og 90 milliarder kroner.

Deretter falt oljeprisen som en stein og investeringsanslagene steg godt over 100-milliardersmerket. Det betyr lavere inntekter og høyere utgifter. I tillegg ga fjorårets intensive letekampanje i nabolaget magre resultater.

Statoil signaliserte derfor at løsningen med en landbasert oljeterminal ble for kostbar.

– Må redusere antallet krav
Summen av disse budskapene, gjør det naturlig å anta at Statoil sikter seg inn mot å bygge ut feltet med en flytende produksjonsenhet, en “billigløsning” sammenliknet med den alternative landterminalen.

– For leverandørindustrien er det viktigst at oljeselskaper har vilje og evne til å bygge ut felt på norsk sokkel, og at leverandørene bygger i henhold til krav og standarder i oppdragsbeskrivelse for det enkelte prosjekt. Men bransjen må redusere antall selskapsspesifikke krav, forenkle og klargjøre, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri til Offshore.no.

Han mener at grundig fokus på kostnader opp mot nytteverdi samt vedlikehold av standardene Norsok, ISO og CEN bidrar til utvikle og opprettholde norsk leverandørindustri sin konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

– Norsok-standardene er sentrale dokumenter for akkumulert erfaring på norsk sokkel. Lundins bygging av Edvard Grieg hos Kværner på Stord, der Norsok var lagt til grunn, er et godt eksempel på effektiv prosjektgjennomføring, levert på tid og kost, sier Rugtvedt.

Snorre C
Upstreamonline har tidligere skrevet at Statoil ønsker å designe Snorre C-plattformen i samsvar med enten «American Petroleum Institute (API) sine standarder eller bruk maritime standarder basert på DNV GL-spesifikasjoner».