Statoil sikret seg fire beredskapsskip i inntil 12 år for 2,7 milliarder kroner. – Ratene er konkurransedyktige, sier Philippe F. Mathieu, direktør for Felles driftsstøtte i Statoil.

I går kunngjorde Statoil at de forlenger kontraktene for Simon Møkster Shipping-skipene Stril Merkur, Stril Herkules og Stril Poseidon.

I tillegg forlenger de avtalen med Havila Troll.

Det sikrer sikrer 80 arbeidsplasser til sjøs for Møkster, samt 30 på Havila Troll.

– Ikke spreke rater
Ingen av partene vil si hvilke rater kontraktene ble inngått på, men med 2,7 milliarder kroner i totalramme for 12 år, kan man regne ut at den gjennomsnittlige dagraten ligger på 154.000 kroner.

Skipene har en prislapp i størrelsesorden 350 millioner kroner, og koster noe mer å drifte enn forsyningsskip, som ligger på rundt 70.000 kroner per dag. Likevel vil ratene gi nok til i alle fall å betjene renter og avdrag,

Kontraktene synes alle å være godt førnøyde med.

– Det har vært viktig for oss å få tilgang til fartøy med den fremste teknologien, og det har vi fått med disse, sier Mathieu i Statoil.

– Dette er en kontrakt vi tjener penger på, så det er veldig positivt, sier administrerende direktør Njål Sævik i Havila.

– Vi tjener litt penger hver dag, hvis ikke vil man ikke overleve på sikt. Det er ikke spreke rater, men det har ingen lange kontrakter, sier kommersiell sjef Nils Liaaen i Simon Møkster Shipping.

Lange kontrakter
Samtlige fartøy som nå har fått kontrakt, har jobbet for Statoil tidligere.

– Både rederiene og mannskapet er godt kjent med oppgavene og oss, sier Mathieu.

Kontraktene har en løpetid på syv år, etterfulgt av fem ettårige opsjoner.

Så lange kontrakter er sjelden kost i markedet for offshore service-skip, i alle fall nå om dagen.

– Med dette har vi sikret oss beredskap frem mot 2030. Vi tenker langsiktig, sier Mathieu.

– Ratene er konkurransedyktige
Innenfor forsyningsskip har Statoil i økende grad hentet skip i spot-markedet, fremfor å tegne lengre kontrakter. Statoil har hentet skip i dette markedet til rater ned mot 19.500 kroner dagen – cirka en fjerdedel av det det koster å drifte et supply-skip.

– Hvorfor gir dere så lange kontrakter på beredskapsskipene?

– Vi trenger en lang tidshorisont med tanke på eksisterende og nye prosjekter, sier Mathieu, og legger til at det ikke finnes noe spot-marked for beredskapsskip, slik det gjør for forsyningsfartøy, sier Mathieu.

Han ønsker altså ikke å si noe om ratene på kontraktene, eller hvilket nivå ratene ligger på sammenlignet med forrige tildeling.

– Ratene er konkurransedyktige, og betingelsene er del av kommersielle forhandlinger som er et forhold mellom partene.

– Har det vært stor rift om kontraktene?

– Vi gikk ganske bredt ut, og de fleste aktører har fått mulighet til å by inn. Vi har fått respons fra mange gode tilbydere i markedet.

– De fleste tilbyderne er basert i Norge, men vi har også fått interesse fra utenlandske aktører.

Utvider med ett
Med dagens tildeling utvider Statoil beredskapen med ett fartøy.

De har søkt Petroleumstilsynet om å doble beredskapen i nord.

– Vi venter fortsatt på svar, men har allerede hyrt inn fartøyet, sier Mathieu.

I tillegg til seks beredskapsfartøy, har Statoil fem helikoptre i beredskap på norsk sokkel.

– Vi har også mulighet til å få støtte fra tilbringerhelikoptre, sier Mathieu.

Beredskapsressursene koordineres fra det døgnbemannede operasjonsrommet på Sandsli i Bergen.

– Vi har en omfattende beredskap der mange elementer inngår, alt fra overvåkning, øvelser, fartøyer og helikoptre og samhandling med offentlige etater, i tillegg til beredskapsoppgaver som blir utført på den enkelte installasjon.