Brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A-innretningen skjedde 16. oktober 2016, men ingen personer ble skadd. Petroleumstilsynet er nå ferdig med granskingen, og har identifisert tre avvik og fire forbedringspunkter.

Ifølge Petroleumstilsynet skjedde hendelsen under lossing av olje til et lasteskip. Et utmattingsbrudd i en aksling i effektbryteren som skulle bryte strømmen til motoren til en av lastepumpene, medførte at pumpen fortsatte å gå, mens informasjonen på skjermene i kontrollrommet tydet på at den hadde stanset.

I 51 minutter ble det pumpet råolje mot en stengt ventil, og oljens temperatur steg fra 33 til 344 grader. Den høye temperaturen og kraftig vibrasjon i pumpen førte til at råolje lekket ut og antente. Det hadde også vært fyr i råolje som lekket ut inne i en isolasjonskasse.

– Kunne ikke blitt storulykke

Tilsynet konstaterer likevel at brannen ikke hadde såkalt storulykkepotensial. Brannen ville ikke eskalert selv ved en langvarig lekkasje, forutsatt at brannvannssystemet fungerte.

Avvikene dreier seg blant annet om undersøkelse og forbedringstiltak etter tidligere hendelse, vedlikehold av avstengingsventiler og blokkering av sikkerhetssystemer.

– Vi har bedt operatørselskapet Statoil redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert, og om en vurdering av forbedringspunktene som er identifisert, opplyser tilsynet.