Et nytt samarbeidsforumet ønsker at en konsekvensutredning skal starte så snart som mulig, og senest etter stortingsvalget i 2017.

Forumet er etablert for å formidle kunnskap og fakta om klimaeffekter, oljevern, sameksistens, ringvirkninger og utfordringer ved en framtidig olje- og gassaktivitet i Nordland VI, VII og Troms II.

Forumet består av LoVe Petro, olje- og gassklynge Helgeland, Petro Arctic og Senja Petro. I tillegg til dette er LO, NHO, Norsk Olje og Gass og Statoil med som observatører i dette arbeidet.

Samarbeidsforumet representerer over 600 bedrifter i hele landsdelen fra Kirkenes i øst, Hammerfest i nord og til Brønnøysund i sør.

– Sammen med LO og NHO viser Samarbeidsforumet med dette initiativet at landsdelens næringsliv og arbeidstakere ønsker seg en kunnskapsbasert og åpen dialog om hvilke fordeler og ulemper en framtidig olje og gass aktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi, sier Kjell Giæver direktør i Petro Arctic og leder av samarbeidsforumet.

– Over flere år har det vært et stort politisk flertall i Nord- Norge for en konsekvensutredning, og ingenting tyder på at dette vil se annerledes ut etter neste stortingsvalg. Samarbeidsforumet vil sammen med resten av landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å gjennomføre en konsekvensutredning, sier Ørjan Robertsen, som er nestleder av samarbeidsforumet.

– Først og fremst er jeg glad for at det er et bredt engasjement på tvers av næringsliv og organisasjoner for økt petroleumsaktivitet i Nord-Norge. Det er ingen hemmelighet at både FrP og jeg hadde ønsket å gjennomføre en konsekvensutredning med den hensikt å åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Det er liten tvil om at disse områdene på sikt ville bidra til arbeidsplasser og verdiskaping om de ble åpnet. Men som oljeminister må jeg forholde meg til at regjeringsplattformen sier at det ikke skal gjennomføres en konsekvensutredning i perioden 2013-2017, sier olje- og energiminister Tord Lien til Offshore.no.