Flere bekymringsmeldinger og ulykker i oljeindustrien gjør at eDrilling nå merker økt pågang etter et tungt år i 2016. Nå vil flere operatører drille borecrewene på sikkerhet og effektivitet i simulatorer. 

eDrilling hadde «all time high» i 2015. Men i 2016 opplevde softwareselskapet plutselig bråstopp i markedet.

– Det hadde nok sammenheng med oljenedturen. Vi har ikke tallene klare, men fjoråret var tungt for selskapet. Vi klarte ikke holde aktiviteten oppe, sier Sven Inge Ødegaard, operasjonsansvarlig i eDrilling.

Fakta

EDRILLING

  • Etablert i 2008
  • Hovedkontor på Forus i Rogaland
  • Har også kontor i Bergen, Singapore og Houston
  • Leverer software til boresimulatorer
  • 14 ansatte
  • Eies av HitecVision (75 prosent) og ansatte (25 prosent)

Men fremtiden er han ikke bekymret for. Alt nå er det begynt å snu. Det store fokuset på økende antall bekymringsmeldinger og ulykker i oljeindustrien har gjort at operatørene prioriterer simulatorteknologi. Ikke bare på trening, men også på planlegging av brønn og under selve boreoperasjonene.

Skreddersydde brønner
eDrilling har flere store internasjonale oljeselskap på kundelisten, blant annet Chevron i USA og CNOOC i Kina. Selskapet leverer software som skal forbedre boreoperasjonen i alle ledd.

– Målet er å bore den perfekte brønnen. Til det bruker vi simulatorteknologi. Brønnen simuleres ved hjelp av matematiske modeller.

I Norge har eDrilling et tett samarbeid med Oiltec og Maersk Training. Sammen har de tre selskapene to simulatorer for trening. Hele borecrew kommer hit for å øve på det som skal skje offshore.

Nylig var Wintershall på besøk for å forberede seg best mulig til boreprogrammet selskapet skal utføre på Maria-feltet.

Et annet eksempel er Total, som benyttet simulatoren for å gjøre seg klar til å bore Solaris, en av brønnene med høyest trykk og temperatur i Nordsjøen. Operatøren ble oppfordret av Petroleumstilsynet til å forberede seg best mulig på brønnen som ble boret av Maersk Gallant for ett år siden.

CNOOC og Chevron har kjøpt inn simulatorer for trening på egne brønner, og utfører all trening internt.

Gjennombruddet
eDrilling ble etablert i 2008. Grunnlaget ble lagt etter en teknologidag hos ConocoPhillips i 2004. Da selskapet inngikk en rammeavtale med Statoil i 2010, begynte ting for alvor å skje. Statoil trengte en simulator for å kunne trene realistisk på brønnboring.

– For oss ble dette gjennombruddet. Alle borecrewene til Statoil har trent mye her. Det handler om å være proaktiv i stedet for reaktiv i alle fasene av operasjonene. Sanntidsbruk av simulatorer er en effektiv måte å forberede seg til boring på. Her bygger vi de enkelte brønnene i simulatorer.

Et annet poeng er ifølge Ødeagaard å kunne vurdere hvordan teamet kommuniserer og jobber sammen. Endringer gjøres underveis i prosessen, både på teknikk og arbeidsmetoder.

Sparer tid og penger
Oljeselskapene bruker ofte fra tre måneder til ett år på å planlegge en brønn. Ødegaard mener tidsbruken kan minskes betraktelig.

– Vi er sikre på at simulering av brønner i alle faser vil effektivisere og digitalisere boringen. Dermed kan selskapene spare penger. I dag er vi kommet halvveis til det å ha en automatisert rigg. Fremtiden er veldig spennende. Planen vår er at vi skal vokse videre. Behovet i markedet er definitivt der, sier han.