Fem store feltutbygginger i innspurten. Fire av dem blir mye dyrere enn beregnet.

Fire av fem prosjekter er blitt betydelig utsatt og sprekker med over 24 milliarder kroner tilsammen, mens ett faktisk blir billigere enn først antatt.

Oppstart i løpet av 2012
Det er åpenbart ikke enkelt å kalkulere kostnadene for storutbygginger på norsk sokkel. Skarv, Valhall, Goliat og Yme har tilsammen sprukket med over 24 milliarder kroner. BP har operatøransvaret for de to førstnevnte, som begge er ventet å komme i produksjon innen utgangen av 2012.

– BP har nå stengt ned produksjonen på den gamle produksjonsplattformen (PCP) og er i gang med å flytte alt over til den nye PH-plattformen. Feltet vil komme i produksjon igjen innen utgangen av året. Stengingen av PCP-plattformen markerer starten på en ny og enda lengre levetid for Valhall-feltet, som med den nye PH-plattformen i drift ventes å produsere til 2050, sier pressetalsmann Jan Erik Geirmo i BP til Offshore.no.

Siste oppdatering for investeringstallene på Skarv og Valhall kommer fra Statsbudsjettet 2012, publisert i oktober i fjor.

– Oppdaterte tall kommer i Statsbudsjettet til høsten. Vi går ikke ut med tallene før det, sier Geirmo.

Valhall prosess- og boligplattform
Siste anslag: 22,2 milliarder kroner (Kilde: BP)
PUD-estimat: 15,4 milliarder kroner.
Endring: + 6,8 milliarder kroner.

Hele Valhall videreutvikling er kostnadsberegnet til 43 milliarder kroner, 18,6 milliarder mer enn estimert i PUD. Dette representerer feltutviklingen frem til 2028 og omfatter flere brønner, kostnader for ny plattform samt andre innretninger og annet utstyr. Kostnadsestimat for PH-plattformen (prosess- og boligplattformen) i PUD var 15,4 milliarder kroner i 2011-kroner. Dette har økt til 22,2 milliarder kroner, i hovedsak som følge av økt arbeidsomfang og kostnadsøkning i industrien.

Ett av problemet for videreutviklingen av Valhall har vært at havbunnen synker etter hvert som reservoaret tømmes. Dette har ført til utfordringer med designet og byggingen av prosess- og boligplattformen. Et annet fordyrende element har vært at leverandørselskapet SLP Engineering, som har hovedkontrakten for levering av boligmodulen, ble satt under administrasjon på grunn av svært anstrengt økonomi.

Skarv (BP)
Siste anslag: 38,5 milliarder kroner (Statsbudsjettet 2012)
PUD-estimat: 34,6 milliarder kroner
Endring: + 3,9 milliarder kroner.

For Skarv er planlagt oppstart utsatt fra august 2011 (PUD) til 4. kvartal 2012. I Statsbudsjettet var kostnadsanslagene på 38,5 milliarder kroner, 3,9 milliarder over det opprinnelige estimatet. Dette skyldes primært utsatt oppstart og generell kostnadsøkning i industrien.

Goliat (Eni)
Siste anslag: 36,7 milliarder kroner (Kilde: Eni)
PUD-estimat: 30,5 milliarder kroner.
Endring: + 6,2 milliarder kroner.

Eni Norge har besluttet å utsette produksjonsstart på Goliat med et snaut år, til tredje kvartal 2014.

Prosjektet har møtt uforutsette utfordringer, i hovedsak relatert til teknologiske nyvinninger knyttet til produksjonsplattformen. Kostnadene for Goliat er nå estimert til omlag 36,7 milliarder kroner. Opprinnelig kostnadsanslag, som også var gjeldene da Statsbudsjettet 2012 ble lagt fram i oktober, lå på 30,2 milliarder kroner.

Yme (Talisman)
Siste anslag: 12,2 milliarder kroner. (Kilde: Teknisk Ukeblad)
PUD-estimat: 4,8 milliarder kroner.
Endring: + 7,4 milliarder kroner.

Yme hadde allerede doblet prisen til 9,6 milliarder kroner i oktober 2011. Siden det har det meste gått galt.
Oppstarten er utsatt på ubestemt tid, og Talisman har flyttet alt personell fra plattformen etter at det ble gjort funn av sprekker i bærestrukturen. Siste kostnadsanslag er, ifølge Teknisk Ukeblad, på 12,2 milliarder kroner. Men det er samtidig ikke gitt at prosjektet blir fullført.Gudrun (Statoil)
Siste anslag: 18 milliarder kroner. (Kilde: Statoil)
PUD-estimat: 20,3 milliarder kroner.
Endring: – 2,3 milliarder kroner.

Statoils Gudrun er unntaket og ligger faktisk an til å bli 2 milliarder billigere enn selskapet først beregnet.

– Allerede nå ligger vi på mellom 1,5 og 2 milliarder i kostnadskutt. Dette er resultatet av god timing, ved at kontraktene ble tildelt i et gunstig marked, rett etter finanskrisen, samtidig som det er jobbet hardt med forenkling og standardiseringsarbeid. Prosjektet ligger per i dag på plan tidsmessig, sier informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Offshore.no.