Et team av spesialister vurderer skadene på riggen etter kollisjonen.

– Vi forventer at teamet vil levere sine anbefalinger i løpet av de nærmeste dagene, og Marathons beslutninger videre vil være basert på deres observasjoner, skriver selskapet i en pressemelding.

Se 330-skvadronens video fra sammenstøtet på OffshoreTV.no.

– Før vi har oversikt over hvordan den tekniske situasjonen er, kan vi ikke si noe om hvordan våre boreplaner med Songa Dee vil bli fremover. Marathon setter seg høye mål for sikre og miljøvennlige operasjoner, og det er viktig også i denne vurderingen. Marathons granskning av alle omstendigheter rundt hendelsen startet også torsdag, og det er for tidlig å si noe om når dette arbeidet vil være avsluttet.