Norsk Hydro Produksjon har fått samtykke til å fortsette å bruke den flyttbare innretningen Songa Dee til produksjonsboring på Trollfeltet.

Innretningen har skiftet navn fra tidligere Stena Dee til Songa Dee.

Det nye samtykket innebærer forlenget varighet av boringen fram til 31. desember 2007.