Vekst i utlandet har økt Hydrawell Interventions’ inntekter med 84 prosent på to år. I fjor trengte selskapet friske penger for å finansiere veksten.

I mange år jobbet Odd Engelsgjerd og Morten Myhre sammen hos oljeservicekjempen Baker Hughes. Med jevne mellomrom snakket de og andre kolleger om at det hadde vært spennende å starte noe eget.

– Vi opplevde hele tiden at operatørselskapene spurte om vi kunne utvikle skreddersydd teknologi. Svaret var «ja», men at vi trengte to år på å gjøre det, sier Myhre.

Fakta

Hydrawell Interventions

  • Etablert i 2008
  • Hovedkontor i Risavika utenfor Stavanger
  • Kontorer i Aberdeen og Abu Dhabi
  • Eies av Norvestor (60 %) og de ansatte (40 %)

Baker Hughes var en stor organisasjon, og derfor tok slike prosesser tid. De to mente imidlertid at det kunne gå langt kjappere i en mindre bedrift. I 2008 gjorde de sammen med medgründerne ord til handling og etablerte Hydrawell Interventions.

– De første årene etter oppstarten jobbet vi utelukkende med å utvikle teknologien, sier Engelsgjerd, som i dag er administrerende direktør i bedriften.

Sparer millioner
Hydrawell sikter seg spesielt inn mot markedet for plugging av oljebrønner.

Kort fortalt har bedriften funnet en metode som gjør at det holder å gå ned i brønnen én gang og gjennomføre alle steg av pluggingen i samme operasjon. Tradisjonelt krever tilsvarende operasjoner at man må inn og ut av brønnen flere ganger.

– Prosesser som tidligere tok 10-12 dager, tar nå to til tre. Per november 2016 hadde vi spart våre kunder for totalt 1280 riggdøgn, sier teknisk direktør Myhre.

Det innebærer totalt milliarder av sparte kroner for operatørselskapene.

Konflikt
Da Hydrawell ble etablert, og senere fikk sitt kommersielle gjennombrudd i 2010, var det hele tiden i tett samarbeid med ConocoPhillips. Den amerikanske oljegiganten er operatør for de eldste feltene på norsk sokkel, og har derfor vært interessert i effektiv brønnplugging.

ConocoPhillips bidro derfor i starten med utviklingsmidler for å få teknologien testet og godkjent til bruk på Ekofisk-feltet.

Men forholdet mellom de to har ikke bare vært rosenrødt. En konflikt mellom partene gjorde at Hydrawell i 2014 mistet 17 prosent av inntektene sammenlignet med året før. Bunnlinjen ble halvert.

Men våren 2015 ble konflikten lagt død, og i dag er selskapene igjen gode samarbeidspartnere.

sz6f78d7-1024x683

Ekofisk-feltet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Utlandet gir vekst
Etter konflikten i 2014 har teknologibedriften vokst kraftig. I 2015 økte inntektene med 22,5 prosent og resultatet ble doblet.

Framgangen fortsatte i 2016. Inntektene endte til slutt på 126,3 millioner kroner – nær en dobling sammenlignet fra vanskelige 2014. Det gjorde at det i løpet av fjoråret ble ansatt seks nye medarbeidere og tatt inn to lærlinger.

Resultatet før skatt ble noen millioner lavere enn i 2015.

– Vi er stolte over tallene vi oppnådde i fjor. Det koster å vokse, og det var årsaken til at resultatet ble noe redusert, sier Engelsgjerd.

Det er virksomheten utenfor Norges grenser som skaper veksten.

– Det var utlandet som gjorde at vi hadde et godt år i fjor. Det hadde sett verre ut uten den internasjonale satsingen. Markedet hjemme i Norge oppleves fortsatt ganske tregt.

I fjor etablerte bedriften kontorer i Abu Dhabi og Aberdeen etter stort trykk i markedene i Midtøsten og på britisk sokkel.

– Det er flere aldrende oljefelt i disse områdene enn her hjemme, og det er derfor større etterspørsel etter vår teknologi der enn på norsk sokkel, sier Engelsgjerd.

Solgte til investor
Han regner med at veksten fortsetter i år, men ikke helt med samme fart som de siste to årene.

– Vi håper inntektene vokser med 10-15 prosent i år. Også dette året er det først og fremst i utlandet vi vil vokse.

Men som nevnt: Det koster å bli større. Derfor besluttet gründerne og de øvrige ansatte med eierandeler i fjor at det var på tide å selge deler av selskapet for å få inn mer penger.

I april 2016 bladde Oslo-baserte Norvestor opp og sikret seg 60 prosent av aksjene i selskapet.

– Det var nødvendig for å ha finansielle muskler til å gjennomføre satsingen i utlandet, forklarer Morten Myhre, som ikke ønsker å avsløre salgsprisen.

– Hvordan oppleves det å selge ut majoriteten av livsverket deres?

– Dette var noe alle eierne var med på. Vi så store muligheter ved å få inn en ekstern aktør. Det er brukt mye private penger og tatt opp lån for å investere i selskapet gjennom årene. Mange syntes nok det var fint å få noe igjen, sier Myhre.

Fortsatt er mange medarbeidere med på eiersiden. Om lag 20 av de 31 ansatte deler den resterende eierposten i selskapet.

Risavika-oversikt

Hydrawell har hovedkontor i Risavika utenfor Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Vant pris
Gründerne tror etterspørselen etter teknologien deres vil fortsette å øke i årene framover.

– Det finnes 3000 oljebrønner i Norge, 7000 på britisk sokkel og et langt større antall til havs og på land i Midtøsten, Asia og Nord-Amerika. På et eller annet tidspunkt må de stenges, og det må gjøres skikkelig, sier Engelsgjerd.

Bedriftens slagord er «One invention Ahead».

– Det handler om å være i forkant av teknologien. Her tenker vi som Apple. Produktene må utvikles før etterspørselen er der.

Målet på sikt er å kunne utføre brønnplugging helt uten bruk av rigg.

– Mange håper at brønnplugging kan gi etterlengtet arbeid til rigger i opplag, hvordan vil de motta ideen om plugging uten rigg?

– Jeg tror ikke dette blir en kamp. Rigger skal først og fremst brukes til å bore etter nye ressurser.

I dag har Hydrawell totalt 117 patenter eller patentsøknader ute. 16 av verdens største operatørselskaper står på kundelisten.

Suksessen teknologien har hatt de siste årene blir også lagt merke til utenfor kontorene i Risavika. Nylig ble Hydrawell kåret til «New Venture of the Year» i Rystad Energys årlige Gullkronen-kåring.

– Det er naturligvis en fin anerkjennelse. Nå er vi opptatt av å utvikle teknologien videre og etablere oss ytterligere i det internasjonale markedet, sier Myhre.