Statoil har søkt Miljdirektoratet om tillatelse til boring av 8 produksjonsbrønner, 12 injeksjonsbrønner og en pilotbrønn som første trinn i utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet, fase 1, i Nordsjøen.

Boreprogrammet det søkes om gjelder boring med mobil borerigg, primært Deepsea Atlantic, og det er planlagt borestart 1. mars 2016.

Statoil opplyser i søknaden at det arbeides for å framskynde borestart med en måned.  Boreprogrammet vil gjennomføres i perioden 2016 til 2019. Operatøren vil senere søke om boring av ytterligere 15 brønner fra permanent borerigg som skal installeres på feltsenteret i 2019, og for boringer i neste utbyggingsfase hvor det er planlagt 42 nye brønner.