Med en ny batteridrevet ROV vil Oceaneering bane vei for nye bruksområder. I mai tester Statoil systemet på Troll-feltet.

– Fremtidens ressurser er lengre fra land, på større dyp og i kaldere områder. E-ROV-teknologien vil være en av nøklene til suksess for fremtidige subseaoperasjoner på dypt vann, i arktiske strøk og under is, sier administrerende direktør i Oceaneering Norge, Erik H. Sæstad til Sysla Offshore.

Fakta

OCEANEERING NORGE

  • Startet opp i 1973
  • Cirka 1000 ansatte
  • Hovedkontor i Stavanger
  • Avdelingskontorer i Bergen, Kristiansand og Trondheim
  • Baser/verkstedskontor i Tananger, Florø, Mongstad, Ågotnes, Florø, Kristiansund
  • Omsatte for rundt 2 milliarder i 2015
  • Utfører en rekke oppdrag for olje- og gassindustrien, med hovedvekt på undervannsteknologi, inspeksjon og vedlikeholdsoperasjoner

Oceaneering har vært gjennom to krevende år med omfattende nedbemanninger. I Norge har selskapet redusert fra 1700 til 1000 ansatte. Men nå ser selskapet fremover med ny teknologi.

Nye løsninger nødvendig
Kontrakten Oceaneering nylig inngikk med Statoil omfatter utvikling, produksjon, testing og mobilisering/demobilisering av et batteridrevet E-ROV-system som utplasseres på havbunnen, uten at fartøy eller rigg kreves på stedet når subseaoperasjonen utføres.

– Dette er et konsept som vi har jobbet med over lang tid. Kostnadseffektive løsninger presser seg frem, og vi intensiverer arbeidet med teknologiutviklingen vår, sier prosjektleder Arve Iversen.

Testes på Troll-feltet
E-ROV systemet skal under testen på Troll-feltet fjernstyres og opereres av ROV-piloter fra et landbasert operatørsenter utviklet av Oceaneering. Forbindelse mellom E-ROV og operasjonssenteret på land skjer via en bøye plassert på vannoverflaten, utstyrt med 4G mobilt bredbåndsignal.

– Dette gir muligheter for innovasjon og teknologiutvikling som vil bidra til kostnadsbesparelser og verdiskaping for begge parter, sier Sæstad.

Sæstad Foto Anne Lise Norheim

Erik H. Sæstad. Foto: Anne Lise Norheim

Utvikling, produksjon og bassengtesting vil starte umiddelbart ved Oceaneerings verksted i Stavanger. Mellom 10 og 20 personer jobber kontinuerlig med prosjektet. Offshore mobilisering og testing av E-ROV-systemet skal skje fra et Statoil-operert IMR-fartøy i løpet av mai 2017.

Preget bransje
Oceaneering har i likhet med flere i bransjen fått kjenne på utfordringene de siste to årene. Årsresultatet for fjoråret er ikke klart enda.

– Selv om hele oljebransjen har felles utfordringer, så preger markedssituasjonen oss i det daglige. Det merkes spesielt når situasjonen er så langvarig. Uforutsigbarheten som råder hindrer våre kunder og oss selv i å ta beslutninger. Likevel er det grunn til å være imponert over bransjens omstillingsevne.

Men en ting som bekymrer Sæstad er en ny vinter med sesongrelatert nedgang.

– Nå har bransjen kommet seg gjennom to vintre der sesongvariasjoner har blitt løst med permitteringer. Det vil ikke gå enda en gang, og ser vi samme trend neste vinter, vil det få store konsekvenser. Da må det tys til oppsigelser, med det resultat at essensiell kompetanse vil gå tapt og som det vil ta mange år å bygge opp igjen.

Ser fremover
Siden 2014 har Oceaneering Norge tatt flere grep for å omstille seg. Kostnadsnivået er redusert betraktelig for å være bærekraftig med dagens aktivitetsnivå. Samtidig er det stort fokus på å beholde nødvendig kompetanse for fremtiden.

– Vi har eiere som er villige til å satse, men forutsigbarhet er viktig fremover slik at vi har noe å styre mot. Nå må det tas en ekstra runde hvor alle tenker grundig gjennom eventuelle kortvarige innsparinger, og ser ting i et lengre perspektiv, sier Sæstad.

OCEANEERING AS 2015-tall

unnamed