På Statoil sin PRS-base på Killingøy, jobbes det nå med to nye «hot tap»-oppdrag som skal benyttes på Gina Krog og Johan Sverdrup de to kommende årene.

Fakta

Hot tap-teknologi

  • En fjernstyrt operasjon som utføres ved at en robot sveiser et T-stykke på røret mens det strømmer gass gjennom det. Når det er gjort, vil en fjernstyrt boremaskin bore hull i det produserende røret mens trykk og produksjon gjennom røret forblir upåvirket.

 

Gina Krog
I 2017 skal selskapet lage et tilkoblingspunkt på Zeepipe II A som transporterer gass fra Kollsnes til kontinentet.

– Den gassen skal brukes av Gina Krog til å injiseres i reservoaret for å få løftet ut olja som er der. Vår jobb her på Killingøy er å etablere det tilkoblingspunktet på hovedrøret, sier Bjørn Bakkevig, prosjektleder i Statoil.

Kostnader halvert
Hot tap-teknologien er også brukt på Åsgard-feltet. For Gina Krog og Johan Sverdrup er kostnadene halvert.

– Fremover ser vi ytterligere muligheter for å få ned kostnadene på disse operasjonene, sier Bakkevig.

Statoils prisbelønte «Remotely Welded Retrofit Subsea Hot Tap Tee» er et verktøy som gjør hot tapping betraktelig lettere.

– Verktøyet er en fjernstyrt robot som sveiser fast T-koblingen på gassrør, mens gass fortsatt går gjennom røret. Når T-en er koblet på, borer roboten seg gjennom, og ny gass kan strømme på uten at verken trykk eller produksjon i hovedrøret blir påvirket.

Skjermbilde-2016-06-07-kl.-11.48.13

Statoils «hot tap»-teknologi skal brukes på blant annet Gina Krog-feltet. Illustrasjon: Statoil

Uten nedstengning
– Dette er en kjent teknologi som er mye brukt på land. Den har blitt utviklet over lang tid og blir brukt på topside på plattformer og prosessanlegg. Det vi har gjort her på Killingøy er å ta dette subsea, slik at vi kan anvende det på rørsystemene i Nordsjøen.

Kort fortalt går det ut på at det kan etableres et nytt tilkoblingspunkt på et eksisterende rør, uten å stenge ned produksjonen. Dermed oppnås en kostnadseffektiv og besparende operasjon.

– Vi har også utviklet teknologi hvor en kan koble oss på et eksisterende rør der det er mest optimalt, med tanke på et nytt felt som eksempelvis skal kobles på et eksisterende rør.

Dykkerløs operasjon
På Johan Sverdrup-feltet skal Statoil i 2018 etablere et tilkoblingspunkt på et nytt rør som skal kobles på Statpipe. Johan Sverdrup skal blant annet levere gass inn til Kårstø.

Det vil si at man kobler seg på røret mens ledningen eksporterer. Ved hjelp av Statoils hot tap-utstyr på PRS-basen på Killingøy, gjøres installasjonen uten bruk av dykkere.

– Det vil få stor betydning i områder med eksisterende infrastruktur og nye, marginale funn, sier Bakkevig.