Oljeselskapene i Norsk olje og gass har besluttet å gjennomføre Helikoptersikkerhetsstudie 3b, for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innen helikoptersikkerhet.

Dette melder Norsk olje og gass i en melding.

– At vi har et risikonivå i offshore helikoptersikkerhet på linje med sivil luftfart skyldes hardt arbeid og fokus på det forebyggende. Men også på dette området må vi sørge for å være i forkant. Derfor setter vi nå i gang Helikoptersikkerhetsstudie 3b, sier viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen.

Studien som nå settes i gang vil gi et oppdatert bilde av helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Den vil også fremme anbefalinger som vil bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerheten ved offshore helikoptertransport. Studien skal se på siste års helikopterulykker internasjonalt, og vurdere hvorvidt de tiltak og anbefalinger som ble innført i kjølvannet av disse bør også innføres i Norge.

I tillegg vil sluttrapporten gi et grunnlag for å prioritere de foreslåtte tiltakene ut i fra kost-nytte-vurderinger.

Det er SINTEF som skal gjennomføre studien på vegne av Norsk olje og gass. 16 oljeselskap deltar i tillegg til Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet, Safe og Industri Energi. Partenes bidrag i studien er i seg selv en styrke for helikoptersikkerheten.

Helikoptersikkerhetsstudien som nå settes i gang er den siste i en serie store studier som har blitt gjennomført på norsk sokkel. Den første (HSS-1) dekket perioden 1966–1990, den andre (HSS-2) tok for seg perioden 1990–1998 og den tredje (HSS-3) tok for seg perioden 1999–2009. Den siste studien (HSS-3b) skal dekke perioden 2009 til 2015, og også skue noe fremover i tid.

Studien skal være avsluttet 4. kvartal 2016.