Trykket på feil knapp.

8. april skulle en operatør utføre feilsøking på en brannkanon på helikopeterdekket på Oseberg A-feltet. Isteden ble feil knapp, til safedekk, trykket ned.

Tastefeilen førte til at 1700 liter av brannslukkingsmiddelet Arctic Foam ble sluppet ut i sjøen.

Dette fremkommer av Statoils varslingsbrev til Petroleumstilsynet, ifølge Aftenposten.

– Utslippet av svart kjemikalie kan være cirka 54 kg i dette tilfellet, og altså betydelig, sier Anne-Grethe Kolstad, sjefingeniør i Klif, til avisen.

Kjemikalier deles inn i fire farekategorier: Svart, rød, gul og grønn. I svart kategori kommer kjemikalier som er svært farlige for miljøet, og som ofte står på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste.

Klif har flere ganger tidligere rettet en pekefinger mot Statoil etter liknende utslipp, og har oppfordret selskapet til å innføre bedre sikkerhetstiltak. I et brev til Statoil fra juni i fjor påpeker Klif at Statoil ikke har tatt tilstrekkelig lærdom av tidligere tilsvarende hendelser.

– På Oseberg var det i 2010 flere tilfeller av relativt store utslipp av brannskum, og det skal være gjennomført tiltak. Vi finner det derfor ekstra skuffende at uhellsutslipp av denne typen skjer igjen akkurat der, og vil vurdere ytterligere oppfølging, sier Kolstad.