Foto: Kilian Munch

– Skal vi akseptere et velstandsnivå som er lavere enn det vi har i dag?

– Det er naturressursene som har brakt Norge dit vi er i dag. Skal vi fortsette med det eller skal vi velge dem bort? spør Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass.

– Vannkraften brakte oss ut av fattigdommen, men oljen brakte oss inn i rikdommen, sa Schjøtt-Pedersen da han innledet bransjeforeningens årskonferanse i Oslo på torsdag.

Ifølge bransjeforeningen har Norge så langt tjent 13.000 milliarder kroner fra oljenæringen, skriver Stavanger Aftenblad.

Tema for årets konferanse er veivalg.

– Vi har valgt å ta mulighetene i bruk. Så gjenstår det store nye muligheter for Norge. Vi kan velge å gripe disse mulighetene, eller ikke. Skal vi akseptere et velstandsnivå som er lavere enn i dag? Eller skal Norge være det Norge kan være?

Schjøtt-Pedersen mener at debatten i det siste har handlet om hva vi skal gjøre framover.

– Vi har noe som andre ikke har. Fisken, tømmeret og vannkraften vil være her alltid. Og halvparten av olje- og gassressursene ligger igjen. Vi har sett mye motstand mot dette. Det er stor oppslutning om bruk av oljepengene, men ikke om å finne dem.

 I forbindelse med årets konferanse har Norsk Olje og Gass får analyseselskapet Oslo Economics til å utarbeide en rekke analyser over gevinstene oljenæringen har for norsk økonomi. Ola Grytten, professor ved NHH har vært med på å skrive rapporten.

Hver oljeansatt bidrar med 7,6 millioner kroner til norsk økonomi. Det skal godt gjøres å slå olje og gass, sa Grytten fra scenen.

Men han sa også at han tror olje- og gassnæringen vil bli mindre i årene som kommer.

– Det er vanskeligere å få opp oljen, og det er priskomponenten som gjør at vi ikke får det til.

– Utfordringen må derfor være det som går på kostnadseffektivitet, globalisering og renest mulig næring.