Walter Qvam er utpekt til å lede et nytt Konkraft-samarbeid på norsk sokkel, «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring».

Det skriver Stavanger Aftenblad.

«Formålet med prosjektet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt», ifølge en pressemelding.

Topptungt

Quam er tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen.

– Olje- og gassnæringen er den tyngste kompetanse-, teknologi- og innovasjonsnæringen i Norge. Det er avgjørende at vi som samfunn forvalter denne posisjonen godt i tiårene som kommer, sier Walter Qvam utvalgsleder for Konkraft-prosjektet.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.

Tidligere har Konkraft blant annet levert en rapport med forslag til tiltak i etterkant av tapet av plattform- kontraktene til Asia i 2013.

For ett år siden ble alliansen enige om å kutte klimagassutslipp – før det kommer instruks fra myndighetene. Det skal oppnås uten at verdiskapingen svekkes.

Monica Bjørkmann, Vice President i Subsea7. Foto: Jonas Haarr Friestad

– Ny industrialisering

Qvam mener at den globale energi-, klima- og teknologiutviklingen gir oss en mulighet til å styrke konkurransekraften til norsk sokkel gjennom at bransjen samlet revurderer sine samhandlingsmønstre, sin digitalisering og sin produktivitet.

– Med dette initiativet tar olje- og gassnæringen fatt på det som kan bli en ny industrialisering, både i og fra olje- og gassnæringen. Jeg ser frem til å jobbe med konkrete tiltak for å bringe næringen inn i en ny, viktig og spennende fase, sier Qvam i pressemeldingen.

Jakob Korsgaard, konserndirektør i Mærsk Drilling. Foto: Jon Ingemundsen

Les også: Samarbeider for bedre  rammevilkår på sokkelen

Mer kutt og effektivisering må til på norsk sokkel, mener administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– For at norsk sokkel skal kunne konkurrere i en global industri må vi fortsette arbeidet med å kutte kostnader, sier Schjøtt-Pedersen.

Statoil godt representert

Konkrafts Råd tirdag å starte prosjektet. I tillegg til flere toppledere er flere tillitsvalgte valgt til jobben. Statoils Ståle Tungesvik er prosjektleder.

Andre medlemmer er:

Jannicke Nilsson, konserndirektør i Statoil.

Alv Solheim, Technical Director/ Deputy Managing Director i Wintershall.

Atle Tranøy, konserntillitsvalgt Aker ASA,

Hans-Christian Gabrielsen, nestleder LO.

Lill Heidi Bakkerud, leder av Industri Energi Statoil.

Jan Arve Haugan, konsernsjef, Kværner,

Jan Skogseth, konsernsjef i Aibel,

Jakob Korsgaard, konserndirektør i Mærsk Drilling,

Monica Bjørkmann, Vice President i Subsea7

Disse skal levere en innstilling innen 1. januar 2018.