Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Statoil om tillatelse til å bore tre letebrønner, Gemini Nord, Korpfjell og Koigen Central i Barentshavet.

Estimert varighet er 22 døgn for Gemini Nord, 37 døgn for Korpfjell og 39 døgn for Koigen Central.

Brønn 7325/4-1 Gemini Nord ligger i Hoop-området, ca. 275 km fra Nordkapp og 200 km fra Bjørnøya. Brønn 7435/12-1 Korpfjell ligger i tidligere omstridt område, 37 km fra grensen mot Russland og 415 km fra det norske fastlandet. Brønn 7319/9-1 Koigen Central ligger 109 km sør for Bjørnøya og ca. 336 km fra fastlandet.

Boring av brønnen er planlagt i perioden juni til august 2017 med den halvt nedsenkbare riggen Songa Enabler.