På sensommeren gjorde Engie et betydelig oljefunn seks kilometer fra Gjøa-plattformen.

Og selskaper ligger ikke på latsiden når det kommer til å bygge ut Cara-funnet. Nå siktes det mot utbyggingsplan i 2019.

– Cara er et lønnsomt prosjekt. Selv i et lavprismarked. Et mulig utbyggingskonsept er å knytte funnet til Gjøa via feltene som allerede er knyttet til plattformen. På denne måten vil det kreve minimalt med arbeid på selve Gjøa-installasjonen, sa Cedric Osterrieth, direktør for Engie i Norge, under Operatørkonferansen i Stavanger.

Funnet er på mellom 27 og 69 millioner fat olje, men Engie-direktøren understreker at Cara-planene ikke påvirker viljen eller evnen til å ta imot Wintershalls Skarfjell-funn, der konseptvalg skal tas innen utgangen av året.

– Vi mener Gjøa er det beste alternativet for utbygging av Skarfjell. Og vi gjør alt i vår makt for å overbevise operatøren Wintershall om det samme, sier Osterrieth.