Flere ganger har produksjonen på Gaupe-feltet blitt stoppet og startet igjen. Nå gjør dårlig produksjon og lav lønnsomhet at feltet stenges permanent – flere år før den opprinnelige planen.

Gaupe-feltet i Nordsjøen ble satt i drift i mars 2012. Opprinnelig var planen at feltet skulle produsere til 2022.

Allerede halvannet år senere ble det imidlertid klart at feltet produserte dårligere enn ventet, og at daværende operatør BG Group og partner Lundin ville stenge ned feltet fra 1. januar 2015.

Fakta

GAUPE-FELTET

  • Ligger i Nordsjøen, 240 kilometer sørvest for Stavanger
  • Sheller er operatør (60 %) og Lundin er partner.
  • Feltet ligger 90 meter under havoverflaten, mens brønnene er om lag 3000 meter dype
  • Startet produksjonen 31. mars 2012
  • Tilknyttet Armada-plattformen på britisk sektor, og petroleumsressursene transporteres videre derfra i rør til Storbritannia

Senere ble feltet åpnet igjen, og ifølge pressekontakt Kitty Eide i Shell, som nå er operatør etter oppkjøpet av BG Group, er produksjonen på feltet stoppet og startet igjen flere ganger.

– Gaupe er et marginalt felt med et meget komplisert reservoar, som er delt opp i mange små områder. Start og stopp har vært en del av produksjonsmetoden. Feltet er i perioder stengt for å la trykket bygge seg opp, for deretter å starte produksjonen igjen, forklarer Eide.

Nå går det imidlertid mot endelig stenging av feltet, og Shell ønsker fortgang i prosessen.

I henhold til regelverket skal endelig avslutningsplan leveres minst to år før olje- og gassfelt planlegges stengt, men i et brev til Olje- og energidepartementet som Sysla har fått tilgang til, ber Shell om tillatelse til avvike fra dette kravet.

Ikke lønnsomt
Departementet har godtatt Shells forespørsel. Eide bekrefter at feltet skal stenges på grunn av lav produksjon og svak lønnsomhet.

– Kostnaden ved å få mer ut av Gaupe er langt høyere enn verdien av olje- og gassressursene på feltet. Vi produserer så lenge det er lønnsomt, men planlegger samtidig for avslutningen, sier Eide.

Ifølge brevet til departementet planlegger Shell å stenge Gaupe-feltet for godt mot slutten av året eller i løpet av de første månedene av 2018.

Gaupe-feltet består av to subseabrønner om lag 90 meter under havoverflaten og er knyttet opp mot Armada-plattformen på britisk side av Nordsjøen. Produksjonen på feltet var i 2016 på om lag 220.000 fat oljeekvivalenter.

Invester i dine ansatte: For under fem kroner per dag kan du og dine kollegaer få full oversikt på de viktigste bransjene i Norge. Send oss en epost for tilbud på bedriftsabonnement. Hvis du vil prøve Sysla i en måned for 1 krone, klikk her