Ifølge NRK dreier det seg om flygninger til Draugen og Knarr, det siste drevet av BG Norge. Det omfatter ikke Shells bruk av CHC utenfor Norge.

– I lys av fredagens tragiske ulykke ønsker Shell en gjennomgang med CHC Helikopter Service i Norge som en ekstra forsikring på at alle operasjonelle krav og definerte standarder er oppfylt, sier kommunikasjonssjef Kitty Eide, for Shell drift og prosjekt i Norge.

Administrerende direktør Arne Roland i CHC Helikopter Service opplyser at selskapet samarbeider tett med Shell og venter å finne en løsning i løpet av få dager.

– Vi har forståelse og respekt for at Shell ønsker en avklaring og verifisering av at vi innfrir kravene til virksomheten, sier Roland.