Lav oljepris og store kutt i aktiviteten til tross; det ligger det an til at myndighetene vil få inntil seks utbyggingsplaner på bordet i løpet av året.

Det viser en gjennomgang Offshore.no har tatt av prosjektene på norsk sokkel. Her er listen:

Oda (Centrica)
Utbyggingen av Oda-­funnet i Nordsjøen, tidligere Butch, vil gi investeringer på rundt 6­-7 milliarder kroner. I dette inngår prosjektledelse og prosjektering, boring og brønn, havbunnsinnretning, rørledninger og oppkobling, samt modifikasjoner på Ula. Selskapet planlegger å levere utbyggingsplan til myndighetene innen utgangen av 2016.

Det vil bli boret tre brønner på feltet; to produsenter og én vanninjeksjonsbrønn. Boring og komplettering av brønnene vil bli utført fra en oppjekkbar borerigg. Borekampanjen vil vare i underkant av ett år og vil skje i løpet av 2018/2019.

Flere av disse utbyggingene er presset frem av myndighetene. Mer om det får du i denne podcasten:

Utgard (Statoil)
Statoil vil investere mellom 4 og 4,5 milliarder kroner i utbyggingen av Utgard-feltet, tidligere Alfa Sentral, i Nordsjøen. selskapet sikter mot å levere utbyggingsplan i løpet av sommeren, noe som vil gi etterlengtet aktivitet i flere deler av leverandørindustrien. Aker Solutions er allerede tildelt en kontrakt for forberedende ingeniørarbeid for å knytte Utgard­ til Sleipner. Avtalen omfatter også opsjon på ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjon, installasjon og oppstart for samme prosjekt.

I perioden 2018­-2019 skal det også installeres bunnramme og manifold, bores to brønner og legges rørledninger og kontrollkabler på feltet. Til boring og komplettering vil det bli benyttet en separat, flytende borerigg.

Zidane (Dea)
Dea Norge og medeierne kom i mars et stort steg nærmere realisering av Zidane-utbyggingen i Norskehavet da lisensen ble enig med eierne av Heidrun­feltet om vilkårene for en tilknytningsavtale. Lisensen har nå fått frist til 2. august med å levere en utbyggingsplan. Den største utfordringen for prosjektet er nå, etter det Offshore.no kjenner til, at én eller flere av medeierne ikke ønsker å være med på utbyggingen.

Planen er å bygge ut Zidane med en havbunnsramme med tilknytning Heidrun-plattformen. Der skal gassen bli prosessert og eksportert videre til markedet gjennom Polarled­rørledningen. Investeringsanslaget var tidligere på mellom 10 og 13 milliarder kroner, men med fallende leverandørpriser er det naturlig at dette anslaget nå er betydelig redusert.

Trestakk (Statoil)
Statoil planlegger å levere utbyggingsplan for prosjektet, som i fjor ble utsatt på grunn av manglende lønnsomhet. Investeringsestimatene er redusert med 30 prosent, men Statoil har ikke offentliggjort størrelsen på investeringene målt i kroner.

Trestakks utvinnbare reserver er beregnet til om lag 50 millioner fat olje og 2 milliarder kubikkmeter gass, noe som tilsvarer 75 millioner fat oljeekvivalenter. Etter planen skal feltet bygges ut med fem havbunnsbrønner som knyttes til produksjonsskipet Åsgard A.

Yme (Okea)
Okea, som er Ola Borten Moe og Erik Hauganes nye oljeselskap, overtok i januar Repsol sin andel på 60 prosent i Yme-feltet. Avtalen er kun gyldig dersom OKEA får godkjent en oppdatert plan for utbygging og drift for Yme. Haugane bekrefter overfor Offshore.no at planen fortsatt er å levere revidert PUD innen utgangen av året.

Selskapet er nå i markedet for en oppjekkbar rigg som kan brukes som produksjonsplattform på feltet.

Astero (Statoil)
Statoil skal bygge ut funnet ved å bore én brønn fra eksisterende bunnramme på Fram H-Nord og knytte funnet til Fram og Troll C. Planen er å modne feltutviklingen videre mot en investeringsbeslutning 3. kvartal i år.

puder

Grafen viser antall godkjente utbyggingsplaner per år. Oseberg Vestflanken 2, der PUD ble levert i desember 2015, ble nylig godkjent og er derfor med på ODs liste for 2016.