Seadrill-selskapet er kommet til enighet med Jurong-verftet om å utsette leveranse av nybygget West Rigel til 6. juli 2017. 

Utsettelsen gir selskapene mer tid til å lete etter forretningsmuligheter for riggen, som er eid av dem begge.