Som vi tidligere har skrevet skal riggen suspenderes og klasses.

Les saken: Nå blir også denne riggen suspendert

Den første måneden ute av operasjon vil bli brukt til demontering av utstyr som skal til overhaling i forbindelse med klassingen.

Deretter vil den ligge på suspensjonsrate i tre måneder. Den siste måneden vil overhalt utstyr bli satt på plass igjen.

Dermed vil den være ute av operasjon totalt fem måneder.

Det er bare to måneder siden riggen fikk forlenget sin kontrakt med fire måneder, til oktober 2017.

Scarabeo 8 vil ventelig ankomme Ølen tidlig neste uke.