Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å bruke riggen til ulike brønnaktiviteter knyttet til produksjonsbrønner på feltet.

Havdypet på stedet er 330 meter og aktiviteten er planlagt å starte denne uken.