StatoilHydro har fått Petroleumstilsynet samtykke til bruk av den halvt nedsenkbare riggen Songa Dee (tidligere Stena Dee) til produksjonsboring og komplettering av brønner på Trollfeltet.

Riggen har operert på Troll for Norsk Hydro siden januar 2005. 
 
Det nye samtykket gjelder boring/komplettering av seks brønner. Aktiviteten har en forventet varighet på 18 måneder.