Statoil har fått samtykke til bruk av den boliginnretningen Safe Scandinavia ved Snorre A.

Samtykket gjelder bruk av innretningen under Snorre A "høyaktivitetsperioder" i 2010 og 2011, i følge Ptil som har gitt samtykket.

Operasjonsperioden for plattformen varer fra 1.5. til 31.10.2010 og fra 1.4. til 31.10.2011.

SSc vil bli forankret sørvest for Snorre A med broforbindelse til denne innretningen.

"Høyaktivitetsperiodene" omfatter oppgradering av SAS (Safety Automation System), brann- og gass-system og oppgradering av boligkvarteret.

Safe Scandinavia ble bygget i 1984 ved Aker Verdal etter et Aker H-3.2E-design.

Innretningen opereres av Prosafe Offshore Limited, og har maksimum 583 sengeplasser og 59 arbeidsstasjoner