Ansatte i Statoil er redd sikkerheten deres blir truet dersom selskapet omorganiserer vedlikeholdsarbeidet og kutter i bemanningen offshore.

– Vi har dokumentert en masse utestående vedlikehold allerede, sier sokkelleder Terje S. Enes i Safe i Statoil.

Fagforeningen har laget en oversikt over såkalt «utestående korrektivt vedlikehold». Den viser at utestående arbeid, økte fra 160 årsverk til 199 årsverk, det vil si 24 prosent, fra november 2014 til mars 2016.

Tusenvis av vedlikeholdstimer innenfor fagområdene elektro, instrument og mekanisk er skjøvet ut i tid, ifølge fagforeningen.

– Dersom vi reduserer i bemanningen og går bort fra dagens vedlikeholdsstrategi til fordel for kampanjebasert vedlikehold, vil det absolutt få betydning. Periodevis vil plattformene i framtiden være betydelig lavere bemannet enn ordinær grunnbemanning, sier Enes.

Pressekontakt hos Statoil, Morten Eek, tilbakeviser dette.

– Utviklingen i utestående korrigerende vedlikehold (KV) på norsk sokkel er nedadgående, slik vi også har rapportert til Ptil. I perioden 2013 til og med 2016 er nedgangen i antall utestående timer på 65 prosent, sier Eek.