Innsynkning i havbunnen og restriksjoner i bruk av livbåter fører til store omrokkeringer når bølgene reiser seg offshore. Slik reagerte oljeselskapene på stormvarslene i januar.

I løpet av en liten uke i januar tikket det ene varslingsbrevet etter det andre inn til Petroleumstilsynet med beskrivelse av hvilke forhåndsregler oljeselskapene så seg nødt til å ta i forhold til den varslede stormen. Mange felt kan rett og slett ikke opprettholde bemanningen når bølgene når et visst nivå.

Sør i Nordsjøen, på felt som Ekofisk, Eldfisk og Valhall, har olje- og gassproduksjon ført til at havbunnen har sunket inn flere meter under installasjonene. Selv om for eksempel Ekofisk ble jekket opp med seks meter i 1987, må man flytte personell fra noen av de gamle installasjonene når bølgene blir for høye og avstanden til havet blir for liten.

De nye plattformene ligger betydelig høyere over havoverflaten.

Andre installasjoner på sokkelen har begrensninger knyttet til livbåtene, som er i stand til å evakuere færre personer enn normalt når været er dårlig. Pressekontakt i Petroleumstilsynet Øyvind Midttun sier at de ikke sitter på noen komplett oversikt over hvor mange installasjoner som må nedbemanne når bølgene når så og så mange meter. Dette er oljeselskapenes eget ansvar.

– Men vi har selvfølgelig oversikt over det som rapporteres inn til oss, sier han.

– Hvordan syns Petroleumstilsynet at operatørselskapene håndterte uværet i januar?

– I forhold til de meldingene vi har fått, ser det ut til at de gjorde en god jobb med å håndtere stormen. Det er vårt inntrykk, sier Midttun.

Følgende beskjeder ble meldt inn til Petroleumstilsynet:

Valhall, onsdag 7. februar:

«Værmelding om grønt varsel (8,7m HEC) på Valhall (DFU–81). Siden QP allerede er avbemannet medfører dette ikke ytterligere forflytning av personell», skriver operatør BP Norge i et varslingsbrev til Petroleumstilsynet.

Dagen etter ble det sendt inn oppdatering:

«DFU- 81 værvarsel for Valhall er oppgradert til rødt varsel. Situasjonen håndteres i henhold til BPs prosedyrer», heter det.

Ekofisk, torsdag 8. januar:

Mottak av varsel fra met.no medførte reduksjon i bemanning på følgende installasjoner på Ekofisk-feltet i samsvar med selskapets prosedyrer, skriver ConocoPhillips til Petroleumstilsynet (Ptil):

– EkoK: personellforflytning internt på feltet fra 168 til 121 personer.

– EkoA/Rowan Gorilla: personellforflytning internt på feltet fra 111 til 39 personer.

«Ingen personellforflytning til land. Ingen installasjoner totalt avmannet», skriver operatøren.

Heimdal, fredag 9. januar:

På grunn av værforhold besluttet Statoil å demobilisere åtte personer som flyttes til land på grunn av bølgehøyde i henhold til begrensninger i livbåtkapasitet.

– Det er 105 personer igjen på plattformen. En oppbemanning (max 114) vil finne sted søndag/mandag, dette ut fra de værmeldinger som nå foreligger. Dette medfører ingen konsekvenser for produksjon. Værforholdene følges tett opp og aktivitetsbegrensninger blir iverksatt ved behov, skriver operatør Statoil i et varslingsbrev til Ptil.

Troll B, fredag 9. januar:

Troll B har iverksatt forberedelser til forflytning av personell til land som følge av meteorologiske varsler og informerer om dette jamfør anbefaling i styringsforskrift, skriver operatør Statoil i varslingsbrev til Ptil.

«Værmelding mottatt torsdag 09.01.15 kl 06:00 tilsier Hs=10,4 m kan inntreffe lørdag 10. januar. I henhold til beredskapsplan er plan for trinnvis demobilisering laget. Ikke essensielt personell demobiliseres kl 10:30 fredag 09.01.15. POB reduseres da fra 45 til 35 personer,» skriver Statoil.

«Ved forverring av værmelding slik at livbåter blir utilgjengelige (Hs>12,1m sektor 255-345 grader) vil produksjon stanses og nedbemanning til gjenværende unntaksbemanning (GUB) foretas,» heter det videre.

Troll C, fredag 9. januar:

Værmelding mottatt torsdag 09.01.15 kl 06:00 tilsier Hs=10,4 m kan inntreffe lørdag 10. januar. Da vi har en bølgesektor som påvirker våre primærlivbåter fra Hs 9 m velger vi selv om værmeldingen ikke ligger i denne sektoren å etablere en bemanning som kan ivaretas av en livbåt. Livbåtene har kapasitet på 58 personer, skriver operatør Statoil til Ptil

«Dette gjøres ved at en ikke tar ut erstatning for ikke essensielt personell i hovedsak i forbindelse med skiftbytte. Alle scenarier med unntak av 100 års vær kan vi da ivareta operasjonelt ved restriksjoner på aktiviteter eller nedstenging av produksjon. Vi planlegger å oppbemanne til ca 70 personer med ordinære HK mandag og tirsdag.»

Snorre B, fredag 9. januar:

Vi har mottatt et dårlig værvarsel for lørdag som kan påvirke livbåtkapasiteten om nord på Snorre B. Vi har derfor besluttet å iverksette nedbemanning av Snorre B på grunn av dette,

– Totalt reduserer vi bemanningen fra 110 til 50 personer – hvorav 28 flys inn med ekstra helikopter og resterende ved å stoppe utreise fra land. Gjenværende bemanning vil være 50 personer fra fredag kveld til søndag eller mandag – og som vi har livbåtkapasitet for under de varslede værforhold. Et behov for nedstengning av produksjonen vil vurderes fortløpende, skriver operatør Statoil til Ptil.

Ekofisk, lørdag 10. januar:

– Ved mottak av varsel fra met.no om gul bølgeberedskap mobiliserte TaBS beredskapsorganisasjonen, skriver operatør ConocoPhillips til Ptil på vegne av feltene Ekofisk, Eldfisk, Tor og Embla.

Uværet førte ikke til personellforflytning, men SAR-helikopteret ble stasjonert på land i henhold til interne prosedyrer. Videre ble Ekofisk A avmannet og personell lokalisert på den tilknyttede riggen Rowan Gorilla. I tillegg ble produksjonen på Ekofisk B stengt ned.

Njord Bravo, søndag 11. januar:

– Livbåten på Njord Bravo har en begrensning på maks Hs 7,4 meter. Værmeldingen i området tirsdag 13.01.2015 tilsier Hs på 10,8 m. Avbemanning (17 personer) ble derfor planmessig gjennomført 11.01.2015 kl. 13.46, heter det i varslingsbrevet til Ptil.

14 personer ble transportert til Njord A, mens de tre siste ble flydd inn til Kristiansund.

– Njord Bravo ble satt i fjernstyringsmodus til kontrollrom Njord Alfa i henhold til normalt ubemannet konsept, skriver Statoil videre.

Åsgard, mandag 12. januar:

Livbåter på Åsgard A er under ombygging og har en begrensning på Hs 10 meter. Værmeldingen i området for den 13.01.2015 overskrider dette kriteriet, skriver operatør Statoil til Ptil.

– Prosessanlegget er nedstengt og trykkavlastet. Personell om bord med to heli redusert til 34. Det er over definert GUB (unntaksbemanning, journ.anm) på 19. Flyforhold er årsak til at avvikling av flight 3 ikke var mulig. Ekstra tiltak med beredskapsfartøy vil bli iverksatt, heter det i varslingsbrevet.