Riggselskapet lander med et netto overskudd på 17,9 millioner dollar i 3.kvartal – mot 6,9 millioner i 2.kvartal.

Dette medfører at selskapet varsler et utbytte på 0,20 dollar per aksje.

Awilco opererer to eldre enheter, hvorav den ene er på kontrakt for Apache i Nordsjøen. Denne riggen, WilPhoenix, leverte tilnærmet full utnyttelse i perioden.

Den andre, WilHunter, ligger i varmt opplag i Invergordon. Men riggselskapet melder nå at forberedelser til kaldt opplag ble startet i kvartalet.