Songa Dee klar for langtidsjobb.

Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til bruk av Songa Dee i den nordlige delen av Nordsjøen på Gullfaks satellitter.

Samtykket gjelder brønnene Gullfaks Sør D, E, F, G, L, M; Gullveig K, Rimfaks H, I, J og Skinfaks.

– Songa Dee vil i samtykkeperioden utføre aktiviteter på Gullfaks satellitter ved boring av nye – og gjenbruk av eksisterende brønner, heter det i en melding fra tilsynet.

Aktivitetene innbefatter permanent tilbakeplugging av eksisterende brønn, samt boring, sidestegsboring og komplettering av nye brønner. Det kan bli aktuelt med installering av nye havbunnsrammer med boring og komplettering av nye brønner.

Vanndypet på lokasjonene varierer fra 133 til 140 meter.

Tidligste oppstartdato er august 2011. Planlagt varighet på aktiviteten er opp til seks år.