Statoil skal bore enda en letebrønn i Krafla-området. Denne gangen er det Slemmestad- og Haraldsplass-prospektene som skal undersøkes.

Brønnen skal bores av Songa Delta, opplyser Statoil i en søknad til Miljødirektoratet.
Totalt planlegger selskapet fire nye letebrønner i et relativt lite område i løpet av første halvår.De andre prospektene som skal undersøkes er Madam Felle, Askja South East og Beerenberg.

Håper på 400 millioner fat
Så langt er det påvist mellom 140 og 220 millioner fat, og Statoil anslår at oppsidepotensialet er rundt det dobbelte av dette.

Den mest sannsynlige utbyggingsløsningen er subseatilknytninger til Oseberg, men en selvstendig utbygging kan også være et alternativ, spesielt dersom de fire planlagte brønnene gir gode resultater.

Lønnsomhet i Sverdrup-klassen
Ifølge Wood Mackenzie vil en utbygging av Krafla-området ha en balansepris på under 40 dollar fatet, noe som gir lønnsomhet i Johan Sverdrup-klassen. Nye funn vil kunne presse denne prisen ytterligere ned.

– Askja- og Krafla-funnene har potensial til å bli en selvstendig utbygging. Vi skal bore 3-4 brønner i løpet av dette året og eventuelle sidesteg kommer i tillegg, sa letedirektør Gro Haatvedt i Det norske, som eier 50 prosent i lisensene, til Offshore.no i januar.

Samordning med Frigg Gamma Delta?
Offshore.no har tidligere skrevet at Oljedirektoratet samtidig vurderer muligheten for en områdeutbygging der også Centricas Frigg Gamma Delta-funn fra 1986 blir med.

Dette ble enda mer aktuelt da Det norske i høst kjøpte Svenska Petroleum og overtok da ytterligere 25 prosent i Krafla/Askja samt store andeler i nærliggende Frigg Gamma Delta (40 prosent) og Fulla/Lille Frigg (25 prosent).