Faroe Petroleum sikter seg inn på å bore Brasse-prospektet fra midten av mai.

Et funn blir lett å bygge ut, da avstanden til flere plattformer er kort.

Brage eller Oseberg
Brasse ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 13 kilometer sørøst av Oseberg A og tilsvarende avstand sør av Brage.

Et funn på Brasse vil dermed kan dermed bli knyttet til en av disse installasjonene.

Faroe Petroleum skriver i sin søknad til Miljødirektoratet at de planlegger å starte boringen av Brasse tidligst 15.mai i år.

Mange har funnet i området
Det er allerede kjent at de har leid inn Transocean Arctic til å bore letebrønnen.

Riggen fikk kontrakten i desember og det er satt av 31 dager ved tørr brønn – 57 dager ved funn, inkludert mulig sidesteg.

Operatøren anslår kostnaden på brønnen etter skatt til å bli mindre enn 26 millioner dollar.

Letebrønnen bores i et område hvor det er boret 79 letebrønner siden 1975. Den tekniske suksessraten har vært 62 prosent, ifølge Faroe.

Vanndypet på stedet er 118,6 meter.

Faroe eier 50 prosent i lisensen – Core Energy har den andre halvparten.