– Dette betyr mye både for selskapet og for riggen, sier plattformsjef Eirik Strømme Hansen i Odfjell Drilling.

Odfjell Drillings rigg «Deepsea Atlantic» har lagt i opplag på Hanøytangen utenfor Bergen siden august. Cirka en tredjedel av det faste mannskapet går i vanlig offshoreturnus for å holde riggen klar til boringen begynner i mars.

– Vi holder riggen varm og systemene operative. I tillegg gjør vi mindre vedlikehold og får riggen klar for oppstart, sier plattformsjef Eirik Strømme Hansen til Sysla.

Ydmyke
Kontrakten for boring på Sverdrup-feltet er verdt til sammen 4,35 milliarder , og var svært viktig for Odfjell Drilling, som har nedbemannet med til sammen 800 siden våren 2014. Ratene er lavere enn før, og kontrakten stopper ikke nedbemanningen, men de ansatte er likevel lettet over at det gikk deres vei denne gangen.

– Det betyr veldig mye. Vi er optimistiske med tanke på å komme i gang med operasjonen. Høsten har vært preget av det dårlige riggmarkedet, og vi er ydmyke overfor våre konkurrenter, sier Hansen.

Klar i mars
Rundt 10 rigger ligger i opplag, og det er usikre tider i riggmarkedet. De tre riggene som er parkert på Ågotnes er godt synlige fra Deepsea Atlantic på Hanøytangen.

– For oss betyr dette at Deepsea Atlantic har en kontrakt på tre år med en økonomi som er til å leve med, og som sysselsetter folk, sier boresjef Anders Amdal.

28 personer jobber i dag med å holde riggen i gang. Fra februar blir den oppbemannet, da skal riggen i gang med testing før den kjører ut til Sverdup-feltet utenfor Stavanger. 1. mars er planen at selve boringen skal starte.

Forbedringer
I tillegg til vanlig vedlikehold, gjør mannskapet en del forbedringer på riggen.

– Vi oppgraderer blant annet håndteringen av borekakssystemet, og gjør det mer robust. Vi skal bore 1000 meter på et døgn, og det innebærer mye borekaks. Dermed har vi sett at det er nødvendig å gjøre endringer, sier boresjefen.

Prøver ny metode
I tillegg tester de ut om det er mulig å sette sammen et nytt åpningsrør parallelt med pågående boring. Vanligvis bygges det etter at ett hull er ferdigboret.

– Denne uken skal vi ha et forsøk som ikke har vært gjort før. Hvis vi klarer å skru sammen borerøret på hjelperiggen vil det spare tid, sier Amdal.

Deepsea Atlantic skal bore minst seks og opp til åtte hull på Sverdrup-feltet.

– Vi er klar over at vi blir veldig synlige. Sverdrup er et viktig prosjekt. Derfor jobber vi med å ha gode planer før vi går i gang, sier Amdal

Krevende periode
Høsten har vært tøff for mange ansatte i Odfjell Drilling.

– Det er ingen tvil om at vi er i en krevende periode. Vi har gjennomført nedbemanninger, og vært nødt til å si opp dyktige folk. Det preger organisasjonen og enkeltmennesker. Samtidig har vi vist evne til å vinne nye kontrakter som denne med Deepsea Atlantic og på Maria-feltet, sier kommunikasjonssjef Gisle Johanson.

Ganske optimistisk
Han ser derfor lyst på utsiktene fremover.

– Jeg har sterk tro på at vi skal stå av denne stormen også, og komme gjennom det. Vi har gode resultater, dyktige folk og har aldri hatt så gode HMS-resultater som nå, sier han.

Plattformsjefen sier stemningen om bord er preget av tidene som har vært.

– Men den er også ganske optimistisk. Vi har oppstarten å se frem mot, sier Hansen.