Året før fikk EON et underskudd på nærmere 64 milliarder kroner.

EON vil nå si opp 1.300 ansatte, noe som tilsvarer 3 prosent av alle ansatte i konsernet. Dette er ledd av et innsparingsprogram som er ventet å redusere kostnader med 3,6 milliarder kroner.

Utbyttet til aksjonærene blir også redusert, og konsernet kommer til å fortsette nedsalg i kjernekraftvirksomheten Uniper, der EON eier 46 prosent. Videre vil EON selge seg ut av Nord Stream 1.

For inneværende år ser konsernledelsen for seg et resultat på 11–13 milliarder kroner.