– Raffineriet feiret 40 års jubileum i fjor, og passerte dette året et driftsoverskudd på tre milliarder kroner. Så mye penger har vi aldri tjent før, sier sjefen for Statoil Mongstad, Rasmus Wille, til BT.

Det historiske resultatet står i kontrast både til moderkonsernets lønnsomhet i fjor, og i forhold til de negative nyhetene fra raffineriet sist høst.

Fryktet starten på en nedtur
I oktober i fjor meldte Statoil at de ville utsette en investering på nærmere seks milliarder som skulle oppgradere anlegget til å ta imot råoljen fra gigantfeltet Johan Sverdrup. Flere ledere i næringen uttrykte da bekymring for at den store nedturen hadde startet for industrilokomotivet i Nordhordland.

Wille underslår ikke at det fortsatt er store utfordringer for raffineriet på sikt, men gleder seg over rekordtallene fra i fjor som både skyldes dyktighet og og ting vi ikke kan påvirke som prisene i markedet.

Hvorfor det ble rekord
– For det første var raffinerimarginene, altså differansen mellom råolje og ferdige produkter som bensin og diesel, svært gode. Vi nyter godt av en lav kronekurs, ettersom vi har kostnadene i kroner, mens inntektene er i dollar. I tillegg til denne flaksen sørget vi for en totalproduksjon som var rekordstor, og en veldig god regularitet med lite nedstengning av anlegget. De siste tingene må jeg bare berømme mine dyktige medarbeidere for, sier Wille.

Han viser også til raffineriets pågående og omfattende forbedringsprogram, som blant annet innebærer en nedbemanning med 200 årsverk over et par år.

– Vi skulle være i mål med denne bemanningsreduksjonen i løpet av 2016, men den ser nå ut til å strekke seg inn i 2017, uten at det betyr noe særlig for totaleffekten, sier Wille. Rundt 1000 personer jobber i dag ved raffineriet.

Les hele saken på BT.no