Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å “opprettholde et høyt og forutsigbart tempo” i tildelingen av nye arealer. 

Havstrategien innholdet en rekke viljeserklæringer og planer for hvordan de offentlige myndighetene skal legge til rette for at de etablerte havnæringene skal vokse og hvordan kunnskaps- og teknologiutvikling skal bidra til at nye næringer kan utvikles.

– Dette er en strategi for framtidens jobber, slår statsminister Erna Solberg (H) fast.

Mer kunnskap
Felles for havnæringene er at de er internasjonale, eksportorienterte og sykliske. De norske havbaserte næringene er en betydelig kilde til verdiskapning og sysselsetting. I 2014 sto de for en verdiskapning på 760 milliarder kroner og sysselsatte 256.000 personer.

– Vi er knallgode på hav i Norge, men vi må ha enda mer kunnskap for å beholde posisjonen. Vi er sikre på at petroleum, nye arter og mineraler representerer enorme muligheter. Men vi har ikke svaret på hvordan vi skal høste det potensialet som ligger der, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til NTB.

Næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Else-May Botn, finner få forpliktelser og lite nytt i strategimeldingen.

– Jeg er skuffet over en strategi som framstår som uferdig. Her mangler handlekraft og konkrete tiltak, og mye av det som trekkes fram, burde vært gjennomført for lenge siden, sier hun.

Høyt oljetempo
Oljeindustrien skal sikres stabile rammevilkår gjennom å “opprettholde et høyt og forutsigbart tempo” i tildelingen av nye arealer. Det forventes at produksjonen det neste tiåret vil holde seg om lag på de samme nivåene vi har i dag, heter det i meldingen.

– Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Natur og Ungdom lar seg ikke overbevise av forsikringene om at utnyttingen av ressursene i havet også skal skje bærekraftig. Miljøorganisasjonen er særlig kritisk til ønsket om å satse på mineralutvinning på havbunnen og satsingen på olje og gass.

– Forslagene påfører en enda større miljøbelastning på havområdene våre, med mer olje, mer oppdrett, mer bunntråling, og mer gruvevirksomhet, sier NU-leder Ingrid Skjoldvær.

-Norges viktigste næring

– Det er viktig at regjeringen både setter en klar ambisjon om at Norge skal være verdens fremste havnasjon, og at regjeringen er så tydelig på betydningen av videre utvikling av havnæringene innen olje og gass, maritim og marin sektor, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, på organisasjonens nettside.

 

– Petroleumsnæringen vil være Norges viktigste næring i mange tiår fremover, og regjeringen er tydelig på at den fortsatt vil bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet.

– For at Norge skal kunne være verdens fremste havnasjon er det avgjørende at vi er fremst i verden både på kunnskap, forvaltning og næringsvirksomhet- og at vi er fremst både om det som er på, i og under havet. Nettopp derfor er det så viktig at regjeringen er så tydelig på olje- og gassnæringens betydning for at Norge skal kunne være verdens fremste havnasjon, sier Schjøtt-Pedersen.