Det skriver Reuters med henvisning til en pressemelding fra Næringdepartementet.

Bakgrunnen er en interpellasjon der stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjelmdal (Krf) stilte spørsmål ved Statoils dominerende posisjon i norsk oljevirksomhet.

Regjeringen publiserte en pressemelding med tittelen «Utredning av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen» onsdag, men senere på dagen så linken til nettartikkelen slik ut:

Skjermbilde 2016-07-20 kl. 23.21.48

Torsdag ble pressemeldingen publisert på nytt. Den ser da slik ut: 

– Petroleumsnæringen er en av våre mest sentrale næringer, og det er viktig at det er et godt samarbeid mellom aktører i petroleumsnæringen og de som leverer kunnskap, teknologi og tjenester, sier næringsminister Monica Mæland.

 Stortinget har etterlyst en gjennomgang av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen i etterkant av oljeprisfallet. Etterlysningen kommer i en interpellasjon fra stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjelmdal (Krf), som har reist spørsmål ved om Statoil misbruker sin makt overfor leverandørindustrien.

 – Det er naturlig å forberede en politisk diskusjon om konkurranseforholdene på sokkelen med å innhente et godt faglig grunnlag, både om konkurransesituasjonen, og om vi fra politisk hold kan eller bør gjøre noe med den. Derfor involverer vi Konkurransetilsynet på denne måten, sier næringsminister Monica Mæland.

 Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Konkurransetilsynet om å gi en overordnet beskrivelse av konkurranseforholdene i petroleumsnæringen og leverandørindustrien. Tilsynet bes også vurdere om, og eventuelt hvordan konkurransepolitiske virkemidler kan benyttes til å motvirke skadelige virkninger som følge av utnyttelse av kjøpermakt.

 Konkurransetilsynet skal levere sine vurderinger innen 1.oktober 2016.