– Brannen kunne ha eskalert og medført en alvorlig situasjon på innretningen med personskade eller tap av liv.

Petroleumstilsynet har gitt BP varsel om pålegg etter gransking av brannen på Valhall PCP 13. juli i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige avvik knyttet til BPs styringssystem, melder Ptil. .

Brannen oppstod etter at en kranmotor havarerte som følge av overoppheting. Motorhavariet medførte en mindre brann i kranmaskinrommet. Overopphetingen i kombinasjon med defekt gnistfanger førte til at glødende partikler fra eksosrøret blåste over og antente brennbare gasser fra avluftingsrørene.

Det viste seg vanskelig å slokke brannen, og en valgte til slutt å bruke beredskapsfartøy med brannkanon til dette. Brannen varte i en time og trettisju minutter fra den ble oppdaget til den ble slukket.

Ingen personer ble fysisk skadet i hendelsen, men under litt andre omstendigheter kunne brannen ha eskalert og medført en alvorlig situasjon på innretningen med personskade eller tap av liv, ifølge Ptil.

Produksjonen på Valhallfeltet var nedstengt i ni og en halv uke som følge av hendelsen.

Regelverksbruddene som er avdekket omfatter både manglende vedlikehold, mangelfull vedlikeholdsstyring, mangelfull identifisering av risiko og mangelfull barrierestyring.