Ptil har gransket Songa Dee-brannen i desember 2007. I Ptils rapport blir det avdekket fire alvorlige avik som må forbedres. Blant annet sviktet kommunikasjonen fra plattformen til nærliggende enheter.

 
4.desember 2007 oppsto det under boring for StatoilHydro på Trollfeltet brann på Songa Dee. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen og  identifiserte blant annet fire avvik fra regelverkskrav, melder Ptil på sine hjemmesider i dag.

Brannen oppsto i en klimakontrollenhet som opereres av Stena Drilling AS (Stena). Brannen medførte evakuering av alt mannskap med unntak av sikkerhetsbemanningen. Under hendelsen måtte  innretningens kontrollrom og beredskapssentral også evakueres på grunn av røykutviklingen.

Ptil identifiserte gjennom granskingen fire avvik fra regelverkskrav:

1) Det var ikke etablert nødvendige barrierer for å oppdage og iverksette nødvendige tiltak ved svikt i ventilasjonssystemet for boligkvarteret.

2) Det er ikke gjennomført tilstrekkelige risikovurderinger i forbindelse med utskifting av  HVAC-enhet.

3) Den nye HVAC-enheten var ikke konstruert og installert for å kunne operere under de systemmessig gitte betingelsene med mulighet for luftstrøm i motsatt retning ved viftestopp.
 
4) Kommunikasjonssystemene internt på innretningen og mot land, inkludert VHF/UHF-systemene internt på innretningen og mot omkringliggende enheter, var ikke tilgjengelige for beredskapsledelsen og øvrig beredskapspersonell på en tilstrekkelig måte under den innledende fasen av hendelsen.