Petroleumstilsynets gransking har identifisert fem brudd på regelverket, og Statoil får pålegg om å rette opp/fjerne risiko, ifølge en melding tirsdag ettermiddag, skriver Aftenbladet.

«Ingen personer ble fysisk skadet under hendelsen, men ved ubetydelige endrede omstendigheter kunne hendelsen ført til storulykke med tap av flere liv, større materielle skader og utslipp til ytre miljø», heter det i rapporten.

Hendelsen skjedde lørdag 15. oktober på boreriggen Songa Endurance. 20 av de 107 personene som var ombord ble flyttet til en annen plattform.

«Ukontrollert utstrømning»

Hendelsen inntraff i forbindelse med arbeid på en produksjonsbrønn på Trollfeltet i Nordsjøen, hvor Statoil er operatør.

Brønnoperasjonen omfattet klargjøring for boring av sidesteg etter permanent plugging av opprinnelige brønnbaner i en brønn.

I forbindelse med trekking av produksjonsrørhenger (tubing hanger) ble top-drive med kompletteringsstrengen plutselig løftet ukontrollert opp seks meter, skriver Ptil i meldingen.

«Samtidig strømmet det store mengder væske og gass ukontrollert opp gjennom boredekket. Utstrømningen løftet opp både hydraulisk slips på 2,5 tonn og kastet fôringene på til sammen to tonn flere meter på boredekket. Væskesøylen nådde toppen av boretårnet, cirka 50 meter over boredekk. Utslag på flere gassdetektorer førte til lokal nedstengning av utstyr.

Utblåsningsventil ble aktivert av borepersonell like etter observasjon av stigende væskesøyle på boredekk og etter at strengen skjøt opp.

Brønnen ble først stabilisert 26. oktober 2016 etter en lang og utfordrende periode med normaliseringsarbeid.

Avvikene

Granskingen til Ptil har identifisert flere alvorlige brudd på regelverket. Avvikene omfatter:

  • Etterlevelse av prosedyrer
  • Utforming av brønnbarrierer
  • Risikovurdering som beslutningsgrunnlag ved effektivisering av operasjonen
  • Kompetanse
  • Utførelse av strømningssjekk