Vladimir Putin kobler utviklingen av nye russiske atomubåter til forsvar av Russlands interesser i Arktis.

Mandag overvar den russiske presidenten byggestarten på den fjerde av Russlands nye strategiske atomubåter i Borei-klassen ved marineverftet i Severodvinsk. Ubåten som skal hete Prins Vladimir, er spesialdesignet for å bære de nye interkontinentale Bulava-rakettene som kan nå mål over hele verden.

– Verdensledende

Under seremonien i Severodvinsk tok Putin i bruk kaldkrigsretorikk da han lovet å forsterke atomflåten for å sikre Russland som en ledende sjømakt. Åtte nye Borei-ubåter skal leveres fram til 2020.

– Russland skal beholde sin posisjon som en av verdens ledende sjømakter. Da snakker vi først og fremst om utviklingen av den marine delen av våre strategiske atomvåpen, om marinens rolle i å opprettholde den strategiske atomjevnbyrdigheten, sa Putin ifølge Moscow Times.

Ressurser

Den russiske presidenten viste også til at den moderniserte russiske marinen skal forsvare Russlands interesser i nord.

– Marinen er åpenbart et redskap for å beskytte våre nasjonale økonomiske interesser, dette gjelder også den arktiske region der noen av verdens viktigste biologiske og minerale ressurser er samlet, sa Putin.

Krav

Seniorforsker ved NUPI, John Kristen Skogan, mener koblingen til forsvaret av Russlands arktiske interesser føyer seg inn i et mønster der man på russisk side har lagt økende vekt på Arktis.

– Det er ikke så veldig rart ut fra de store forventningene man har til å finne ressurser på havbunnen, og ikke minst de store områdene som Russland gjør krav på som sin kontinentalsokkel i Polhavet, sier Skogan til NTB.

Undersøker sokkel

Uttalelsene fra Putin kommer samtidig som danskene har leid inn den svenske isbryteren Oden for å samle seismiske data fra Grønland og opp mot Nordpolen for å kunne fremme krav overfor FNs sokkelkommisjon. Danmark og Russland har overlappende krav på Lominosov-ryggen som brer seg over polpunktet.

 – Det er ikke oppsiktsvekkende at Putin kobler forsvar av Arktis til de nye atomubåtene. Det er et signal om at Russland om nødvendig vil ty til militær makt for å beskytte det de ser på som sine interesser i Arktis. Det er et signal som ikke først og fremst rammer Norge, men som heller ikke vi kan overse, sier John Kristian Skogan.

Militær supermakt
Han ser likevel ikke Putins forsikringer om at Russland skal være en sterk atommakt til havs først og fremst som et signal om økt militarisering i Arktis, men mer som en stadfestelse av Russland som en viktig atommakt.

– Det handler først og fremst om Russlands behov for å markere seg som den andre store militære supermakten ved siden av USA. Det er fortsatt viktig for Russland å være den ene av de to store atommaktene. Her spiller de strategiske ubåtene en avgjørende rolle. De gjør russiske atomvåpen «sikre» i den forstand at det vil være galimatias å forsøke å ta de ut av funksjon. En motstander vil aldri klare å ta alle de strategiske atomubåtene på en gang, sier John Kristian Skogan til NTB.