Etter tilsyn på Oseberg B og Gullfaks C pålegger Petroleumstilsynet Statoil å legge fram en tidfestet og forpliktende tiltaksplan for heloverhaling og resertifisering av utblåsningsventiler (BOP).

Tilsynet har påvist at sikkerhetskritisk utstyr ikke er fulgt opp slik det er krav om i HMS-regelverket. Dette gjelder i første rekke BOP-kontrollsystem, som ble valgt som særskilt verifikasjonsobjekt, skriver Ptil.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 4. august 2015.