Hydro er i ferd med å avslutte enda et stort prosjekt, Grane-utbyggingen i Nordsjøen, under budsjett og foran tidsplan. – Den viktigste forutsetningen for et vellykket resultat er at prosjektet er godt definert tidlig i løpet, sier direktør Tom Røtjer i Hydro Teknologi og Prosjekter.

På ordreblokken til Hydros teknologi- og prosjektorganisasjon står flere store prosjekter, både til havs og på land. Solid gjennomføring av slike prosjekter er viktige bidrag til de gode økonomiske resultater som Hydro-konsernet kan framvise.

grane(1).jpgGrane godt under budsjettrammen
Offshore-prosjektet Grane som er inne i installasjons- og ferdigstillingsfasen, er i rute i forhold til planlagt produksjonsstart i oktober og ligger en milliard kroner under budsjettrammen på 16,5 milliarder kroner. Videre er Fram Vest-prosjektet inne i en intens fase, med installasjon av en ny modul på Troll C i mai. Det største landprosjektet er moderniseringen og utvidelsen av aluminiumverket på Sunndalsøra, etterfulgt av gjødselanlegget Qafco 4 i Qatar og kraftverket Nye Tyin. Kravene til kompetanse og erfaring blir også store i Ormen Lange-utbyggingen, omtalt som et av verdens mest krevende utviklingsprosjekter.

Det viktige grunnarbeidet
– Forutsetningen for vellykket gjennomføring er at prosjektet er godt definert. At alle parter er overens om hva oppgaven består i, og hvilke forutsetninger som gjelder. Dette har vært et av de viktigste suksesskriteriene i Grane-prosjektet, påpeker Tom Røtjer, leder av Hydro Teknologi og Prosjekter. Grunnen legges i de aller tidligste fasene av prosjektet. – Det er viktig å bruke tid på å definere prosjektet før pengene virkelig begynner å rulle. Er grunnarbeidet mangelfullt, kan prosjektet gå svært galt, sier Røtjer.

grane_arbeidet.jpgViktig å velge rett leverandør
– Og ikke bare rett leverandørselskap, men rett sammensatt team. Å drive et prosjekt dreier seg om å organisere kompetanse – å sette kompetanse i system. Prosjektet skal ikke bare være vellykket for oppdragsgiveren, men også for leverandørselskapet: – Skal sluttresultatet bli godt, må det være lønnsomt for begge parter.

Hydro-modellen
Hydros prosjektorganisasjon har gjennom årene også hatt store oppdrag utenfor Norge. Enten det dreier seg om prosjekt offshore eller på land, i Norge eller i Qatar, er systemene og metodikken den samme. Og terminologien er den samme: – I alle land snakker prosjektfolk samme språk, sier Røtjer. Han forteller at Hydro har utviklet et eget system for ferdigstilling og uttesting. Opprinnelig ble det utarbeidet for offshorevirksomheten på norsk sokkel, men i dag blir det benyttet av store selskaper internasjonalt, både i land- og offshoreprosjekter. Systemet kommer til sin rett i Grane-prosjektet: – Vi sparer tid i sluttfasen og sikrer en rask og kontrollert ferdigstillelse.

“På huset”
Hydro har valgt å samle sin prosjektkompetanse i én organisasjon i stedet for å spre den på de ulike forretningsområdene.
– Vi får en sterk konsentrasjon av dyktige og erfarne medarbeidere, sier Røtjer, som er opptatt av at kravene til helse, miljø og sikkerhet blir oppfylt.
– Uansett hvor vi jobber, er helse, miljø og sikkerhet en stor utfordring som krever konsentrasjon og engasjement.