De har inngått en LOI for å ta over Axis Nova, Axis Vega og 25 prosent Dan Swift.

Axis Offshore er eid 66 prosent av HitecVision som også eier stort i Prosafe.