Utbyggingskostnadene knytter seg blant annet til modifikasjoner på Åsgard A, brønner, undervannsutstyr og rørledninger, skriver Statoil i en fersk konsekvensutredning.

Feltet skal bygges ut som en undervannsutbygging (én brønnramme og én satellitt) med tre produksjonsbrønner og to brønner for gassinjeksjon. Videre er feltet planlagt tilkoblet Åsgard A via et produksjonsrør og et rør for gassinjeksjon. Brønnstrømmen vil bli prosessert på Åsgard A. Oljen vil bli lagret på Åsgard C før den skipes ut, mens gassen vil bli transportert gjennom eksisterende gasseksportsystem via Åsgard B.

«Trestakk fases inn i en periode hvor Åsgard A har fallende produksjonsprofil. Trestakk vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på Åsgard A og således bidra til å opprettholde sysselsetting og leveranser», skriver Statoil.

Borestart i 2018
Modifikasjonsarbeid på installasjonene starter etter planen i 2017/2018 mens produksjonsboringen starter i 2018. Planlagt produksjonsoppstart for Trestakk er satt til 2019.

Statoil vil ikke gi noen anslag for hvor stor andel av kontraktene som ender hos norske leverandører.

«I utbyggingsfasen vil levering av varer og tjenester kunne gi inntekter og sysselsetting for norsk industri. Eksempler på varer og tjenester i utbyggingsfasen er relatert til prosjektering, fabrikasjon og installasjon av blant annet havbunnsramme, rørledninger og kontrollkabel samt leveranser til boreaktiviteter. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å angi andeler for nasjonal og regional industri for disse leveransene», skriver selskapet.

Les også: Seks nye milliardprosjekter – disse utbyggingsplanene kommer i år

Mer om Trestakk og andre utbygginger som myndighetene presser fram får du i denne podcasten: