Statoil og partnerne har planer om å ta investeringsbeslutning for videreutvikling av Snorre-feltet innen utgangen av 2017.

Halv pris
Prislappen for prosjektet er nær halvert siden 2013.

Den gang var planen å utvinne reservene ved hjelp av en ny plattform, en løsning som ville kostet rundt 40 milliarder kroner. Da Statoil bestemte seg for og fikk tillatelse fra myndighetene til å gå videre med en ren subsealøsning, ble budsjettet redusert til 24-28 milliarder kroner. Nå har denne summen krympet ytterligere, og siste investeringsanslag er på mellom 22 og 25 milliarder kroner.

Dette kommer frem i dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

«De totale investeringskostnader for SEP er anslått til 22-25 milliarder norske kroner (2016) . Estimatet inkluderer kostnader for plattform modifikasjoner på Snorre A, havbunnsinstallasjoner og brønner. Investeringene vil i all hovedsak skje i årene 2018 til 2024», skriver Statoil.

190 millioner fat olje
Prosjektet gjør at eierne kan hente ut om lag 190 millioner fat olje ekstra fra feltet.

– Snorre-utvidelsen er et viktig prosjekt og skal gjennom å ta ut ressurser det er vanskelig å nå fra Snorre A og B, øke verdiskapningen og styrke levetiden til Snorre, sa informasjonssjef Ola Anders Skauby i Statoil til Sysla Offshore tidligere denne måneden.

22 brønner
Det planlegges installert seks bunnrammer med plass til fire brønner på hver bunnramme knyttet opp mot Snorre A-plattformen. Det er planlagt 11 produksjonsbrønner og 11 injeksjonsbrønner (vann og gass) totalt. Fire brønner planlegges å være forhåndsboret og klare til produksjon i januar 2021.