Partnerskapet i lisens 586 har besluttet at Pil og Bue skal bygges ut som subseafelter knyttet til Njord-plattformen.

Dette betyr samtidig at eierne vraker de to andre utbyggingsalternativene, som var tilknytning til Draugen og gjenbruk av Petrojarl Varg.

Njord-plattformen ligger nå på Stord for å gjennomgå en betydelig ombygging slik at den både kan produsere resten av Njord-reservene og ta imot nærliggende funn som Snilehorn og Pil & Bue.

Utbyggingskostnaden for Pil & Bue er tidligere anslått til i overkant av 10 milliarder kroner.