Lørdag måtte rundt 20 ansatte evakueres fra boreriggen Songa Endurance på Trollfeltet etter en gasslekkasje, og søndag måtte brorparten av de ansatte på Statfjord A-plattformen evakueres etter at det oppsto brann i en pumpe i et utstyrsskaft. Nå vurderer Petroleumstilsynet å granske hendelsene.

– Tilsynet har fulgt begge disse hendelsene tett i løpet av helgen. Om vi skal iverksette gransking, vil vi ta stilling til mandag. Mandag morgen vil relevante fagmiljøer samle seg for å vurdere de to hendelsene og vår videre oppfølging av dem, opplyser Inger Anda, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet til NTB.

SAFE, som organiserer ansatte i energisektoren, er bekymret for sikkerheten.

– Det er for tidlig å være konkret om disse to hendelsene, men vi har en stigende bekymring for sikkerhetsnivået, spesielt når det spares og kuttes overalt, sier leder Hilde-Marit Rysst til  enerWE.

Mediekontakt Ola Anders Skauby i Statoil sier at sikkerhet er grunnleggende for all virksomhet Statoil bedriver.

– Det skal være trygt å være på jobb for Statoil. Målet med effektiviserings- og forbedringsarbeidet vi gjør, er å styrke og forbedre sikkerheten ytterligere og drive mer effektivt, sier han til NTB.

– Når det gjelder de to hendelsene, så er det snakk om to isolerte hendelser som vi nå vil gjennomgå for å finne både de direkte og de eventuelt bakenforliggende årsakene. Vi har nå ikke noe grunnlag for å spekulere på hvordan de oppsto, sier han.