Petroleumstilsynet offentliggjorde torsdag de varslede påleggene på Goliat-plattformen i Barentshavet, etter flere alvorlige regelverksbrudd siden 2012.

Etter flere bekymringsmeldinger og utilfredsstillende svar fra Goliat-operatør Eni Norge, bestemte Petroleumstilsynet at de måtte dra til Goliat-plattformen for å sjekke om alt var i orden. Det var det ikke, skriver Teknisk Ukeblad, og derfor har Petroleumstilsynet nå gitt juridisk bindende pålegg til Eni.

– Det betyr at de er nødt til å etterkomme de tiltakene som er satt i pålegget. Jeg vil ikke spekulere i noen hypotetiske utfall. Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi har ulike virkemidler til rådighet. Pålegg er bare ett av dem, og det er et strengt virkemiddel i seg selv, sier pressetalsmann i Petroleumstilsynet Øyvind Midttun.

Tilsynene startet i 2012, da alvorlige brudd på regelverket ble funnet på Goliat-plattformen. Eni skal ifølge Petroleumstilsynet ikke ha fulgt opp problemene, og både i 2014, 2015 og 2016 var de samme alvorlige regelbruddene fremdeles der.

Pressetalsmann i Eni, Andreas Wulff, sier til Teknisk Ukeblad at pålegget kun er en formell oppfølging av de varslede påleggene som ble kjent i forrige uke. Wulff ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Påleggene må være etterkommet innen 9. mars.